ИХ ЗАСАГ ЛИЦЕЙ СУРГУУЛИЙН 20 ЖИЛИЙН ОЙ

Сүр их Чингисийн удам- Бид Их засагийнхан
Сүлд хийморь нь төгс-Бид Их засагийнхан
Авьяас билэгтний уурхай- Бид Их засагийнхан
Алдар суу нь мөнхөд дуурсагдах- Бид Их засагийнхан

ТӨГСӨГЧДИЙН УУЛЗАЛТ 2019-11-23