Сурсан эрдмийнхээ эзэн нь байж
Сургууль хамт олныхоо итгэлийг дааж
Түүх соёлоо дээдлэн шүтэж
Түгээн дэлгэрүүлж яваа эрхэм төгсөгчид та бүхэндээ баярлалаа.