СУРАГЧИЙН ТАНГАРАГ

Чингис хаанаар овоглож Их засаг хуулиар нэрлэгдсэн Их засаг олон улсын их сургуулийн харъяа Их засаг лицей сургуулийн сурагч би эрдмийн хамт олон, эцэг эх, ах дүү, төрөл төрөгсөд, эх орон ард түмнийхээ өмнө андгай тангараг өргөж идэвхийлэн суралцахаа илэрхийлж байна.
Их засаг лицей сургуулийн сурагч би:
⦁ Төрөлх сургуулийнхаа үндсэн дүрэм, дотоод журам, оюутан суралцагчийн ёс зүйн дүрэм, ёс дүйн үнэлгээний журмыг хүндэтгэн сахиж биелүүлнэ.
⦁ Эрдэмтэн багшийнхаа зааж сургасан эрдэм мэдлэг, хэлж ярьсан үг, сургаалийг хүндэтгэн дээдэлж, багш шавийн харилцаа, төрөлх сургуулиа хүндэтгэн дээдэлнэ.
⦁ Ирээдүйн хөгжлийн үндэс болсон бие дааж ажиллаж амьдрах арга барил, сургалтын агуулгыг хугацаанд нь бүрэн төгс эзэмшинэ.
⦁ Сургуулийн хичээлийн байр, танхим, эд хогшлыг ариг гамтай эдэлж, суралцах орчноо цэвэр ариун байлгана.
⦁ Эцэг дээдсээс уламжилсан үндсэний түүх, ёс заншил, ариун нандин уламжлалыг сахин дагаж, хичээл таслах, хоцрох зэрэг элдэв зөрчил гаргахгүй суралцах болно.
Энэхүү андгай тангарагаасаа няцвал Чингис хааны оюун бодлын өлгийн болсон Их засаг лицей сургуулийн сурагч, төгсөгч байх ёс суртахууны ямарч эрхгүй гэдгээ та и өмнө тангараглаж байна.

Их засаг лицей сургуулийн сурагч: ………………………….