Их засаг лицей сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад, англи япон солонгос хятад хэлний олон улсын шалгалтууд ба гадаадын их дээд сургуульд тэтгэлэгтэйгээр элсэн суралцах боломжийн талаар үнэтэй мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн Монгол Японы төв, СэцОюу төв, Боловсрол зөвлөгөө мэдээллийн төв болон нийгмийн ажилтан, гадаад хэлний тэнхимийн багш нартаа баярлалаа!